Udviklingen

Det har igennem alle årene med klubber i klubben været et diskussionsemne, hvem der skulle spille hvornår. Emnet er også i dag oppe at vende på øverste plan med jævne mellemrum. Men i Men’s Sections nuværende bestyrelse er man meget tilfredse med den tone og atmosfære, debatten føres i. Sådan har det ikke altid været, men med de såkaldt almindelige mennesker indtog på golfbanerne for år tilbage fulgte også en lang række holdningsændringer og ofte nødtvungne accepter af den udvikling, og hvad den førte med sig.

Knud Petersen fortæller om tildelingen af spilledage i den spæde start:

“Vi spillede om torsdagen, hvilket vi syntes, var en rigtig god ide, da der ikke var andre arrangementer torsdag aften. Men på et tidspunkt blev vi pålagt at flytte til tirsdag, fordi den daværende bestyrelse ønskede at samle dame- og herregrupperne på én dag. Vore medlemmer blev ikke overvældende glade , men vi valgte at følge bestyrelsens henstilling. Vi ville ikke spolere en mulighed for at f

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Men’s Section er om nogen med til at skabe liv og omsætning i klubhuset og har været det altid.

orbedre forholdet til bestyrelsen, selv om vi vidste, at der rent faktisk var god plads på banen om torsdagen.”

Det var i øvrigt en holdning, der blev bakket op af begynderudvalget.

“De var begejstrede for, at der var liv i klubhuset, og at de nye medlemmer på den måde lærte nogle af de gamle at kende og kunne spørge dem til råds om spillet og etiketten på banen,” fortæller Knud Petersen.

Forholdet til de skiftende bestyrelser i hovedklubben er med årene langsomt men sikkert blevet bedre og bedre, blandt andet fordi alle har erkendt, at amatørspillerne er kommet for at blive, og at der skal være plads til alle.