Sådan begyndte det

Det var ofte nødvendigt med en smøg i klubbens første, hektiske år.

Men’s Section under Holstebro Golfklub blev stiftet i 1996 efter ønske fra en række medlemmer, der gerne ville konkurrere noget mere samt udvikle et socialt fællesskab.

Hovedmanden bag oprettelsen af en herreklub under Holstebro Golfklub var den tidligere, mangeårige formand, Knud Petersen. Han fortæller:

“Jeg var på besøg hos Hans Karlskov på Thyregod Kro, og vi kom til at  tale om den velfungerende Men’s Section i Give Golfklub, som han kendte godt. Hans Karlskov sørgede for, at jeg fik en kopi af alle deres vedtægter og regler. Og så gik det eller slag i slag – om man så må sige.

Knud Petersen studerede papirerne grundigt, satte streger og rettede til. Sammenholdt med de oplysninger og erfaringer, han hentede fra andre klubber, var der nu materiale nok til at gå i gang med forarbejdet til en mandeafdeling i Holstebro.

“Jeg tænkte… ja, hvorfor ikke også etablere en Men’s Section her hos os. Og begejstringen var stor rundt omkring. Eller skal vi sige – i det store hele, i hvert fald. ”

Knud Petersen samlede en halv snes bekendte og venner fra golfbanen til et lille uformelt møde for at lufte sine tanker og vejre stemningen.

“Alle syntes, det var en god idé, og inden vi forlod mødet, var den første bestyrelse dannet,” husker Knud Petersen.

Han ønskede ikke selv at være formand på det tidspunkt, og valget faldt på Henning Laugesen, der stod i spidsen for herreklubben de næste to år.

“Vi var enige om, at Henning havde et bedre forhold til den siddende bestyrelse, end jeg havde. Men da han efter to år ikke ønskede at fortsætte, blev det min tur,” fortæller Knud Petersen.

Foruden Henning Laugesen og Knud Petersen talte den første bestyrelse Jørgen Dalgaard, Palle Eggebrecht og Bjarne Scobius.

Klubbens første formand, Knud Petersen, har lige tændt en ny smøg.
Knud Petersen i heftig diskussion med hovedklubbens bestyrelse i Men’s Sections barndom.
En sej kamp

Der var ingen venlige følelser imellem golfklubbens bestyrelse og især herreklubbens formand de første fire år.

“Man mente, at vi fyldte for meget på banen, og jeg havde meget svært ved at overbevise daværende formand Bent Nielsen om, at vi var en rigtig god idé. Både hvad angår aktiviteterne på banen, det sociale samvær, livet i klubhuset og ikke mindst omsætningen i shoppen og caféen. Desuden fik vi samlet mange spillere op, som ellers ville være overladt til sig selv og dermed miste lysten til at fortsætte med golfspillet,” fortæller Knud Petersen.

Efterhånden tøede begge parter op og indledte dialog i stedet for stejle holdninger. Og man er i dag i Holstebro Golfklub beriget med en pæn stribe af klubber i klubben til gavn for hyggen, konkurrencen, omsætningen og medlemstallet.