Formandens beretning 2018

Genvalg over hele linjen

Årets generalforsamling bød på en kort gennemgang af årets aktiviteter ved formand Jann Olesen, der havde takke-hatten på og kom hele vejen rundt.  Alle valg var genvalg, der blev akkompagneret af højlydte bifald – som sædvanlig.

Formanden efterlyste større deltagelse i klubbens forskellige arrangementer – ikke mindst de årlige ture.

Inden præmieuddelingen i dagens match, var der uddeling af gavekort og whisky til vinderne i den gennemgående turnering på turene og vinderen af pointkonkurrencen. Førstnævnte sluttede med Henning Andersen og Jann Olesen på en delt førsteplads, og førstepræmien tilfaldt Henning Andersen på lavere handicap. Jimmy Hall besatte tredjepladsen.

Den gennemgående tur-konkurrence: Gennemgående match

Pointkonkurrencen vandtes af Egon Christensen. Pointliste 2018

Referat fra generalforsamlingen på følgende link: 2018 Generalforsamling dagsorden og referat