Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Lækker turplan tager form

2020 kommer efter alt at dømme til at byde på en række spændende ture i Men’s Sections regi.

Bestyrelsen undersøger i øjeblikket, om det er muligt at få en tur til Himmerland eller Silkeborg til at hænge sammen. To fantastisk attraktive baner, der vil være en stor oplevelse at besøge.

Årets weekendtur får – som det ser ud nu – base på Pejsegården eller i Royal Oak. Og endelig gentages turen med koner og kærester og også uden påhæng efter sommerferien. Den årlige tur til Harre Vig er rykket til dette tidspunkt i den anledning.

Dion Poulsen styrede i mange år med sikker hånd bookingen, hvor deltagerne i den fyldte bus kunne satse på, hvilket hold der scorede flest point sammenlagt.

Samtidig med dette undersøger bestyrelsen, om det er muligt at arrangere fælles bustransport. Det har længe været et ønske at højne det sociale element ved at genoptage tidligere tiders råhygge og sociale samvær med snak og historier på turen. Men svigtende interesse har gjort det svært at få økonomien til at hænge sammen. Pøj-pøj med projektet.

Og til medlemmerne – bak nu op!

 

 

Så er vi på Facebook

Men’s Section Holstebro.
Sådan hedder vores nye Facebook-side, der styres af webmaster Anton Dalgård.
Samtidig er der oprettet en gruppe med navnet “Men’s Sections Venner”, og her kan alle nuværende og kommende medlemmer af gruppen bidrage med stort og småt.

Brug begge dele flittigt, kom med ideer, beskriv oplevelser og gå ikke af vejen for at fortælle om dine egne bøffer og underlige gerninger. Og ikke mindst vigtigt – brug billeder. Kniber det med at få tingene til at hænge sammen, kan I henvende jer til webmasteren på mail-adressen: sysselslaget@gmail.com

Vintergolf med intern regulering

Der er intern handicap-regulering, når der spilles vintergolf. Det foregår på følgende måde:
Ved fem spillere eller mindre mister vinderen et slag resten af sæsonen. Og der er kun præmie til vinderen.
Ved seks spillere eller flere mister vinderen to slag, og nummer to mister et slag. Her er der præmier til de to bedste.
Ved 11 spillere eller flere er der præmier til de tre bedste. Vinderen mister to slag, og nummer to og tre mister hver et enkelt slag.

Gæstespillere er velkomne

Men’s Section byder altid gæstespillere velkommen. Dette gælder også i vintersæsonen. Matchfee er den samme for medlemmer og gæster. Dog skal gæster bløde en ekstra ti’er, hvis de vil være med til at spille om præmier. Til gengæld holdes de uden for bødeordningen.

Tilbage på Park-Eng

Vintergolfen lever i denne sæson en lidt omtumlet tilværelse. Efter ønske fra flere af de faste deltagere blev det i år besluttet at lægge matcherne på Storåbanen. Det har imidlertid vist sig uhensigtsmæssigt af især to grunde – et sjældent set svigt fra vejrguderne og overarbejde til deres regnmagere, og trods dette pæn trængsel søndag formiddag omkring vores starttider.

Så nu er vi tilbage på Park-Eng resten af vinteren. Ændringen træder i kraft fra og med søndag den 8. december 2019.

 

 

Henrik Møller Jørgensen – nyvalgt.
Jimmy Hall – nyvalgt.

To nye i bestyrelsen

Jimmy Hall og Henrik Møller Jørgensen er nye i Men’s Sections bestyrelsen. De afløser Jens Mensing og Christian Jensen, klubbens to garvede matchledere, der på generalforsamlingen blev behørigt belønnet.

Det gjorde også de fremmødte medlemmer, som oplevede en sand præmieregn i dagens anledning. Der var således præmier til de 12 bedste i hver af de de to rækker.

Den årlige, gennemgående pointkonkurrence blev vundet af Leo Amtkjær Jensen med 40 point efterfulgt af Peder Gerner Hansen, der opnåede 36. Se listen på linket her: Pointliste 2019 – Kopi

Formand Jann Olesen redegjorde for sæsonens forløb og beklagede, at medlemstallet er faldende – et generelt problem i golfsporten men også i mange andre foreninger. Blandt andet på grund af en fortravlet hverdag, ferier, øgede pligter i familien, osv. Formanden opfordrede medlemmerne til at fortælle vidt og bredt om mulighederne i Holstebro Golfklub for at lokke nye golfere til klubben.

Men’s Section har p.t. 70 medlemmer, der har bakket rimeligt op om sæsonens fire tur. Men også her efterlyste formanden bedre tilslutning. Angående runderne på Storåbanen er der efterhånden god opbakning. Også samarbejdet med restauranten har fungeret godt. Der kommer et nyt værtspar til november, og bestyrelsen tager en snak med dem op til næste sæson.

Årets største katastrofe var nederlaget til Råsted-pigerne i den årlige match. Og Jann Olesen ser frem til en koncentreret indsats næste år, så pokalen igen kan komme på rette hylde.

Der har i årets løb været en del uro omkring Men’s Sections fremtid, men alt er faldet på plads, så klubben stadig spiller tirsdag fra kl. 15. Banen er blokeret i den anledning, men ikke som nogle tror i fire-frem timer, men kun i de max halvanden time, herrerne spiller ud fra hul 1.

Jann Olesen opfordrede til, at medlemmerne kommer til hovedklubbens generalforsamling, hvor vi stiller Anton Lund Nielsen op til bestyrelsen som modkandidat til Peter Knold. I den anledning forklarede hovedklubbens formand, Günther Løkke, at Peter Knold gør et godt stykke arbejde, og at han intet har imod klubber i klubben. Hans kritik går på, at nogle klubber i klubben ikke altid husker at frigive de blokeringer af tider, som de ikke skal bruge alligevel.

Jann Olesen sluttede med at takke alle, som Men’s Section kommer i berøring med i det daglige arbejde og i forhold til klubbens baner.

Nyt kontonummer

Men’s Section har fået nyt kontonummer. Se boksen i højre side.