Henrik Møller Jørgensen – nyvalgt.
Jimmy Hall – nyvalgt.

To nye i bestyrelsen

Jimmy Hall og Henrik Møller Jørgensen er nye i Men’s Sections bestyrelsen. De afløser Jens Mensing og Christian Jensen, klubbens to garvede matchledere, der på generalforsamlingen blev behørigt belønnet.

Det gjorde også de fremmødte medlemmer, som oplevede en sand præmieregn i dagens anledning. Der var således præmier til de 12 bedste i hver af de de to rækker.

Den årlige, gennemgående pointkonkurrence blev vundet af Leo Amtkjær Jensen med 40 point efterfulgt af Peder Gerner Hansen, der opnåede 36. Se listen på linket her: Pointliste 2019 – Kopi

Formand Jann Olesen redegjorde for sæsonens forløb og beklagede, at medlemstallet er faldende – et generelt problem i golfsporten men også i mange andre foreninger. Blandt andet på grund af en fortravlet hverdag, ferier, øgede pligter i familien, osv. Formanden opfordrede medlemmerne til at fortælle vidt og bredt om mulighederne i Holstebro Golfklub for at lokke nye golfere til klubben.

Men’s Section har p.t. 70 medlemmer, der har bakket rimeligt op om sæsonens fire tur. Men også her efterlyste formanden bedre tilslutning. Angående runderne på Storåbanen er der efterhånden god opbakning. Også samarbejdet med restauranten har fungeret godt. Der kommer et nyt værtspar til november, og bestyrelsen tager en snak med dem op til næste sæson.

Årets største katastrofe var nederlaget til Råsted-pigerne i den årlige match. Og Jann Olesen ser frem til en koncentreret indsats næste år, så pokalen igen kan komme på rette hylde.

Der har i årets løb været en del uro omkring Men’s Sections fremtid, men alt er faldet på plads, så klubben stadig spiller tirsdag fra kl. 15. Banen er blokeret i den anledning, men ikke som nogle tror i fire-frem timer, men kun i de max halvanden time, herrerne spiller ud fra hul 1.

Jann Olesen opfordrede til, at medlemmerne kommer til hovedklubbens generalforsamling, hvor vi stiller Anton Lund Nielsen op til bestyrelsen som modkandidat til Peter Knold. I den anledning forklarede hovedklubbens formand, Günther Løkke, at Peter Knold gør et godt stykke arbejde, og at han intet har imod klubber i klubben. Hans kritik går på, at nogle klubber i klubben ikke altid husker at frigive de blokeringer af tider, som de ikke skal bruge alligevel.

Jann Olesen sluttede med at takke alle, som Men’s Section kommer i berøring med i det daglige arbejde og i forhold til klubbens baner.

Nyt kontonummer

Men’s Section har fået nyt kontonummer. Se boksen i højre side.